04 червня 2021 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Біологія» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – перспективи подальшого розвитку» за участі гаранта ОНП С.І.Ковтун, науково-педагогічних працівників, аспірантів. Розглянуто проблеми якості внутрішнього забезпечення освіти, академічної доброчесності, академічної мобільності, публікацій у міжнародному науковому середовищі, залучення іноземних фахівців до проведення аудиторних занять, видання підручників та посібників науковцями Інституту, участі аспірантів у госпдоговорних тематиках тощо. Визначені основні вектори перспективи розвитку ОНП.