01.11.20201    Згідно з Положенням про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, 1 липня 2021 року відбулося засідання Методичної ради Інституту. Було заслухано звіти здобувачів вищої освіти 1–4 років навчання про виконання ними індивідуального плану наукової роботи, участі в конференціях, наявності публікацій, академічної мобільності, можливості захисту дисертацій до закінчення терміну навчання в аспірантурі. Визнано, що результати досліджень окремих аспірантів 3–4 років навчання, після дотримання усіх встановлених процедур, можуть бути представленими на розгляд спеціалізованої вченої ради.

    Аспіранти 2016–2017 року набору ознайомленні з необхідністю захисту дисертаційних робіт до кінця поточного року відповідно до наказу МОН України.