18.08.2021.3

  За результатами проведеної акредитаційної експертизи освітньої-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН першим в системі НААН отримав сертифікат про акредитацію.

Здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які впродовж 2021–2026 років будуть навчатися в аспірантурі Інституту за вказаною спеціальністю, гарантована можливість здобуття ступеня доктора філософії за умови виконання освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

  Вітаємо всіх причетних та запрошуємо на навчання за акредитованою спеціальністю!