13.09.2021

В Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН завершилася підготовка здобувачів ступеня доктор філософії за спеціальностями 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та 091 Біологія 2017 року вступу до аспірантури, які можуть самостійно розв’язувати проблеми екологічно-безпечного виробництва продукції тваринництва та вирішувати проблеми біології щодо підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, а також здійснювати педагогічну діяльність.

Проведено оцінювання наукової діяльності аспірантів щодо підготовки дисертації до захисту, наявності наукових праць, участі у конференціях та семінарах відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта. 

Перший заступник директора з наукової роботи, академік НААН Світлана Ковтун вручила сертифікати про завершення навчання в аспірантурі та побажала успішної кар’єри науковця чи науково-педагогічного працівника.

 Чекаємо для продовженні освіти на наступному науковому рівні.