07.10.2021

30 вересня та 1 жовтня 2021 року на черговому засіданні нашої Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Стародуб Любові Феофілівни на тему «Генетична мінливість аборигенних порід великої рогатої худоби та коней за різними типами маркерів». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Копилов Кирило В’ячеславович;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Ващенка Олександра Валерійовича на тему «Ефективність використання свиней зарубіжної селекції у схрещуванні з вітчизняними породами і типами». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Бащенко Михайло Іванович;

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Бірюкової Ольги Дмитрівни на тему «Методологія визначення тварин бажаного типу в молочному скотарстві». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Подоба Борис Євгенович;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Динька Юрія Павловича на тему «Формування господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, доцент Ставецька Руслана Володимирівна.

Як і в попередній раз, зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертацій відбулися у змішаному форматі (очно-дистанційному) із використанням режиму онлайн-конференції на платформі Zoom.

За результатами успішного захисту рішення про присудження наукових ступенів прийняті одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!!

Слід зазначити, що докторські дисертаційні роботи захистили співробітники Інституту. За вказаною темою роботи Бірюкової Ольги Дмитрівни заплановано провести науково-практичний семінар 1 листопада 2021 року для більш детального обговорення та розширення напрямів досліджень Інституту.

Спеціалізована вчена рада Д 27.355.01 протягом 2021 року провела 11 захистів дисертацій! Рада при Інституті вже 28 рік проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 03.00.15 – генетика (єдина в Україні). Наразі за час існування ради було захищено 222 дисертацій (59 докторських та 163 кандидатських).