07.10.2021.2

21–22 вересня 2021 року в онлайн-форматі (платформа Zoom) відбулася об’єднана XV і XVІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 30-річчю незалежності України та 120-річчю від дня народження академіка АН УРСР М. М. Гришка.

Співорганізаторами цьогорічних заходів спільно із Українським товариством генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова (УТГіС ім. М.І. Вавилова) стали Інститут молекулярної біології і генетики НАН України та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (К-ПНУ ім. І. Огієнка).

В роботі конференції актину участь прийняли науковці Інституту. Перший заступник директора з наукової роботи, віце-президент товариства Світлана Ковтун представила пленарну доповідь щодо діяльності Інституту за роки незалежності України, а також вона була головуючою на продовженні пленарного засідання.

Завідувачка лабораторії біотехнології відтворення Оксана Щербак представила стендову доповідь: «Застосування наноматеріалу для культивування in vitro ембріонів великої рогатої худоби» (Троцький П. А., Щербак О. В., Ковтун С. І.).

Традиційно до конференції видано два чергові томи (Т. 28, Т. 29) збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)), які узагальнюють теоретичні досягнення та практичні надбання провідних українських та зарубіжних учених.

21 вересня 2021 року відбувся Пленум Ради Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, на якому Президент УТГіС ім. М. І. Вавилова, член-кореспондент НАН України В. А. Кунаха доповів про підсумки роботи президії Товариства за період 2019–2021 роки та головні завдання діяльності на 2022 рік.

Роботу Товариства було визнано задовільною. Значну увагу було приділено роботі Ради та Президії Товариства з обласними відділеннями, а також йшлося про подальше підвищення вимог до наукових статей, які друкуються у фаховому збірнику наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» та журналі «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів». На Пленумі було прийнято рішення про проведення наступної XVІІ Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» у 2022 році.