sertyfikat 091

    За результатами проведеної акредитаційної експертизи освітньої-наукової програми "Біологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія  Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН  отримав сертифікат про акредитацію.

  Здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які впродовж 2022–2027 років будуть навчатися в аспірантурі Інституту за вказаною спеціальністю, гарантована можливість здобуття ступеня доктора філософії за умови виконання освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

  Вітаємо всіх причетних та запрошуємо на навчання за акредитованою спеціальністю!