10 лютого 2022 року на засіданні Вченої ради під головуванням   академіка    Михайла ГЛАДІЯ було розглянуто питання результативності   впровадження інноваційних розробок науковців  Інституту розведення і   генетики тварин  імені М.В.Зубця у дослідних господарствах  ДП «ДГ   «Нива» та ДП «ДГ «Христинівське».  Як засвідчили директори дослідних   господарств, Лариса  МІТІОГЛО та  Микола ПЕРЕДРІЙ, напрацювання   науковців Інституту, які впроваджені у підконтрольних стадах худоби    молочного напряму, а саме:  індивідуальний (гомогенний та гетерогенний) підбір бугаїв до маточного поголів’я корів господарств, контролювання племінного обліку у скотарстві,  комплексна оцінка корів за екстер’єром за різними методиками, визначення якості молока, дослідження з виявлення клінічних та субклінічних маститів у корів, автоматизоване балансування раціонів корів за  вмістом сирого протеїну,  макро-і мікроелементів,  клінічна оцінка загального стану та ректальні дослідження корів з порушеною функцією яєчників, рекомендації щодо поліпшення умов утримання худоби, виявлений зв’язок   порушень репродуктивної функції корів з абераціями хромосом та зниженням відтворення,   відтворення стада на основі анатомо-фізіологічних особливостей прояву білатеральних овуляцій, формування стада худоби монбельярдської породи, цитогенетична оцінка помісних тварин  тощо сприяють значному підвищенню продуктивності худоби та досягненню високих показників економічної ефективності виробничо-господарської діяльності господарств в галузі тваринництва. Члени вченої ради відзначили взаємовигідну і результативну співпрацю з керівництвом дослідних господарств та подякували за надану наукову платформу для досліджень і фінансування інновацій.