Технологічний факультет Поліського національного університету робить усе можливе, щоб здобувачі вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» мали повноцінний доступ до знань та освіти високого рівня, тому підтримує постійну співпрацю із кращими науковими установами України.
   18 лютого 2022 року для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Поліський Національний Університет проведено гостьову лекцію на тему: «ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ».
   Лектор - Валентина Дзіцюк, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу генетики та біотехнології тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України.
    Гостьові лекції сприяють поглибленню фахових компетентностей здобувачів вищої освіти та детально розкриваються окремі теми освітніх компонент.
    Інтенсивно, цікаво та інформативно лектором висвітлено такі питання як:
✅ становлення генетики, як науки;
✅ напрямки генетичних досліджень у тваринництві;
✅ імуногенетичні дослідження сільськогосподарських тварин;
✅ імуногенетична експертиза тварин;
✅ оцінка геному тварин з використанням ДНК-маркерів;
✅ генетичні маркери - "сигнали";
✅ класифікація ДНК-маркерів та основні напрямки їх використання;
✅ молекулярні методи досліджень у тваринництві;
✅ цитогенетичний моніторинг у племінному тваринництві;
✅ флуоресцентна гібридизація;
✅ генетичні аномалії тварин та ін.
Дана тема викликала у студентів велику зацікавленість та значну кількість питань, на які вони змогли отримати вичерпні відповіді!
   Дякуємо Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України за довготривалу та плідну співпрацю!
  Щиро дякуємо Дзіцюк Валентині Валентинівні за чудову інформативну лекцію та безцінний досвід для наших майбутніх фахівців з виробництва і переробки продукції тваринництва!
  З нетерпінням чекатимемо на наступні зустрічі!