З 1 березня 2022 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця розпочався другий семестр освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії за освітньо-науковою програмою Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та Біологія вступу 2021 року. За використання дистанційної форми навчання чи онлайн зв’язку аспіранти спеціальності 204 ТВППТ вивчають обов’язкові навчальні дисципліни «Філософія» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» і вибіркові: «Методологічні основи клітинної та генної інженерії», «Великомасштабна селекція у тваринництві», «Організація племінної справи у тваринництві», «Молекулярно-генетичні технології в тваринництві», а спеціальності 091 Біологія – «Новітні тренди в сучасній біології», «Методологічні основи клітинної та генної інженерії», «Біотехнологія у тваринництві» і «Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

Крім освітньої складової, аспіранти першого року навчання разом із здобувачами 2–4 років навчання готуються до участі в конференції молодих учених та аспірантів, яка відбудеться 25 травня 2022 року в ІРГТ імені М.В.Зубця. Тези конференції будуть висвітлені на сайті Інституту, а опубліковані матеріали надіслані усім учасникам конференції.