Впродовж 26 квітня – 6 травня 2022 року співробітники відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури ІРГТ імені М.В.Зубця Світлана Войтенко, Варвара Фасоля і Наталія Кузебна приймали участь в онлайн-курсах  підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців аграрних закладів вищої освіти МОН України та науково-дослідних установ НААН в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН.

  До підвищення професіоналізму присутніх були залучені фахівці ННСГБ НААН та  ДНУ Книжкова палата України ім. Івана Федорова. Присутні ознайомилися з інформаційно-комунікаційною діяльністю наукових бібліотек в умовах адаптації аграрної науки у глобальний інформаційний простір, аналізом та методами побудови індексів УДК видань на сільськогосподарську тематику у каталогах бібліотек України та зарубіжних країнах, академічною доброчесністю, сучасними тенденціями інформаційно-бібліотечного забезпечення провідних країн світу тощо. Крім лекцій, слухачі курсів мали змогу продемонструвати свої знання за  обраними темами щодо бібліотечної справи у вигляді написаного реферату чи тез з подальшою участю в конференціях, які проводить ННСГБ НААН. За підсумками підвищення кваліфікацію слухачі отримали відповідний сертифікат.