25 травня 2022 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН було проведено ювілейну, XХ Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених і аспірантів «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві». В роботі конференції брали участь співробітники та аспіранти Інституту, студенти та викладачі Національного університету біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного аграрного університету, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 

   З вступним словом та побажанням плідної роботи конференції виступив голова Вченої ради Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН,  академік НААН Михайло Васильович Гладій. Результати власних наукових досліджень представили О. Вінтонів, Г. Гутей, П. Джус, К. Іванова, П. Король, О. Коновал, М. Дорошенко та Р. Олійник, М. Кулакова, Ю. Лемішко, І. Люта , О. Лизогуб, О. Магеровська,  А. Мельник, В. Мельник, І. Мітіогло, А. Муженко, Я. Пасічняк, М. Петько, В. Рак, С. Прийма, Н. Рубаненко.

  Високу оцінку науковим розробкам молодих вчених та аспірантів дали вчені  Інстиуту  –Ковтун С. І., Полупан Ю. П., Войтенко С. Л., НУБіП – Костенко С. О., Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди – Шапран Ю. П.

  Визнано, що конференція молодих вчених та аспірантів сприяє набуттю у майбутніх фахівців креативного мислення, здатності розв’язувати складні проблеми безпечного виробництва продукції тваринництва, формувати нові  теоретичні і практичні підходи в науці.

 Матеріали конференції опубліковано черговим окремим виданням http://www.iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf