З метою розширення можливостей наукових працівників щодо професійного зростання і загальнокультурного рівня та відповідно до плану-графіку НААН в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН впродовж 23–27 травня 2022 року проведено курси підвищення кваліфікації наукових співробітників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України за спеціальностями розведення та селекція тварин, генетика сільськогосподарських тварин, репродуктивна біотехнологія.

    На навчаннях в режимі онлайн були присутні науковці з Інституту біології тварин НААН, Інституту рибного господарства НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, викладачі Національного університету біоресурсів і природокористування України та їх відокремленого структурного підрозділу «Немішаєвський фаховий коледж», ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини» Білоцерківського національного аграрного університету.

    Співробітники Інституту у вигляді лекцій-семінарів надали учасникам інформацію щодо напрямів досліджень Інституту та його структури, а також основних положень «Проекту транс­план­тації ембріонів ВРХ і овець в Україні на 2022–2025 рр. за вико­ристання експериментально-вироб­ничої бази НААН» (Ковтун С. І.), розведення тварин за лініями (Полупан Ю. П.), генетичних основ селекції у молочному скотарстві (Дзіцюк В. В.), вирощування і використання телиць і  корів та способів підвищення відтворної здатності корів (Шарапа Г. С.), успадкування господарськи корисних ознак тварин молочного напряму продуктивності та удосконалення вітчизняних молочних порід за різних методів розведення (Кругляк А.П.), головного комплексу гістосумісності сільськогосподарських тварин та  аналізу поліморфізму гену бета-казеїну (А-2 молоко) у деяких аборигенних порід ВРХ України та буйволів (Мохначова Н. Б.), підбору бугаїв-плідників до маточного поголів’я  та зв’язку екстер’єру з тривалістю та ефективністю довічного використання корів (Черняк Н. Г.), стану та перспективи досліджень з нанобіотехнології та застосування геномного тестування в рамках програм з трансплантації ембріонів  (Щербак О. В.), технології виробництва генетичних ресурсів у м'ясному скотарстві (Джус П. П.), мінливості каріотипу великої рогатої худоби аборигенних порід (Стародуб Л. Ф.), методичних підходів до оцінки генетичної цінності тварин молочних порід за комплексом ознак (Басовський Д. М.), банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ імені М.В.Зубця НААН в системі збереження біорізноманіття (Сидоренко О. В., Ільницька Т. Є.), наукових публікацій вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (2018–2021 рр.) (Фасоля В. І.).

    За результатами проведеного навчання кожний слухач отримав сертифікат про підвищення кваліфікації.

    Варто зауважити, що ІРГТ імені М.В.Зубця НААН має ліцензію на проведення освітньої діяльності за акредитованими ОНП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Біологія», тому згідно з «Порядком  підвищення кваліфікації педагогічних та науково- педагогічних працівників», затвердженим постановою КМУ 21серпня 2019 року № 800, може здійснювати підвищення кваліфікації педагогічним працівникам закладів вищої освіти за окремо розробленої програми з урахуванням тих результатів навчання, які вимагаються для присвоєння відповідних кваліфікацій.