8 червня 2022 року перший заступник директора з наукової роботи Інституту академік НААН Світлана КОВТУН на запрошення декана факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології Миколаївського національного аграрного університету Михайла ГИЛЯ взяла участь у освітньому процесі закладу і в контексті теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія з дисципліни «Загальна та молекулярна генетика» прочитала лекцію на тему «Ембріологічна генетика – основа репродуктивної біотехнології у тваринництві».

   Під час лекції розглянуті питання становлення вітчизняної біотехнології у тваринництві як науки, розвиток трансплантації ембріонів великої рогатої худоби як методу підвищення продукції тварин, сучасні розробки науковців Інституту, діяльності банку генетичних ресурсів тварин у створенні нових та збереженні зникаючих порід, участі у міжнародних проєктах з проблем біотехнології відтворення. Лектор продемонструвала технологічне оснащення лабораторії біотехнології відтворення Інституту; клітини і ембріони, які зберігаються в рідкому азоті банку генетичних ресурсів тварин; корів-донорів ембріонів та телиць-реципієнтів; етапи трансплантації ембріонів та отриманих тварин, тощо.

   Лекція не залишила байдужими здобувачів вищої освіти, які висловили зацікавленість питаннями відтворення тварин за використання прогресивних методів біотехнології.

   З метою провадження освітньої діяльності Інституту за спеціальностями «Біологія» і «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», за якими акредитовані освітньо-наукові програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії, було запропоновано проведення спільних наукових досліджень, стажування здобувачів вищої освіти, участь в конференціях, семінарах, публікаціях тощо.