17 червня 2022 року відбулася онлайн-зустріч доктора сільськогос­подарських наук, старшого наукового співробітника, завідувачки відділу селекції великої рогатої худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН Ольги БІРЮКОВОЇ із здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії» (PhD) з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за освітньою спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», які навчаються на факультеті ТВППТСБ Миколаївського НАУ (https://www.facebook.com/KafedraGGTB/). Ольга БІРЮКОВА розповіла здобувачам про основні напрями наукової діяльності Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, а також зупинилася на результатах власних досліджень, що було покладено в основу її докторської дисертації.

  Крім того, оскільки Ольга БІРЮКОВА багато років була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук із спеціальностей 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» і 03.00.15 «Генетика», що функціонує на база Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, доповідач розповіла аспірантам про деякі аспекти підготовки дисертації та супровідних документів при поданні до спеціалізованої ради.

  Підсумком цієї зустрічі стала домовленість про подальше співробітництво між вченими, викладачами і аспірантами двох провідних установ у галузі селекції і генетики сільськогосподарських тварин.