Національна академія аграрних наук України продовжує працювати в надзвичайно складних умовах сьогодення, коли частина науково-експериментальної бази НААН знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Наразі одним із найважливіших завдань є забезпечення оперативного контролю та управління розвитком тваринництва у дослідних господарствах НААН.

    5 серпня 2022 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведене онлайн-семінар з реалізації розпорядження Президента НААН Ярослава ГАДЗАЛА «Про вжиття заходів щодо покращення ефективності функціонування галузі тваринництва державних підприємств мережі НААН в умовах воєнного стану». Семінар був проведений начальником Відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН Олександром КОСТЕНКОМ, в.о. директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Юрієм ВДОВИЧЕНКОМ та заступником директора інституту із впровадження інновацій Миколою ПОРХУНОМ.

    В своєму виступі Олександр КОСТЕНКО підкреслив, що наразі на всіх рівнях ведеться робота із визначення ступеня ефективності діяльності державних підприємств, в тому числі також це стосується дослідних господарств мережі НААН. Тому з метою оперативного аналізу ситуації в галузі тваринництва дослідних господарств створюється автоматизована система збору, обробки інформації та узагальнення результатів аналізу стану справ у тваринництві. Цю роботу доручено виконувати Відділенню зоотехнії і Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, який має значний досвід із створення електронних автоматизованих баз даних.

    На рівні Інституту безпосередньо організовувати роботу з даного завдання і підтримувати співпрацю з дослідними господарствами буде заступник директора із впровадження інновацій Микола ПОРХУН, який у своєму виступі надав чіткі інструкції керівникам дослідних господарств із організації процесу формування та ведення автоматизованої бази даних та подякував їм за всебічну співпрацю і підтримку.

     В.о. директора інституту Юрій ВДОВИЧЕНКО в заключному слові підсумував, що всі наукові підрозділи інституту готові до подальшої всебічної співпраці із дослідними господарствами академії з питань удосконалення технологій в тваринництві, зокрема з відтворення, селекції, генетики, біотехнології.

      Ця надзвичайно важлива робота із формування та ведення Інститутом інформаційно-аналітичної автоматизованої системи із обліку даних тваринництва у дослідних господарствах мережі НААН забезпечить контроль за станом галузі керівництвом та її керованість. Результати узагальненого аналізу показників діяльності вказаних підприємств стануть підґрунтям для розроблення Програми розвитку галузі тваринництва в державних підприємствах відання НААН на 2023–2025 рр.