18 жовтня 2022 року в освітньому процесі підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ІРГТ імені М.В. Зубця НААН взяв участь відомий науковець, професіонал-практик з селекції, генетики та технології великої рогатої худоби, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Сергій РУБАН, який наразі очолює кафедру генетики, розведення та біотехнології НУБіП України. В контексті вивчення навчальної дисципліни «Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Сергій Юрійович прочитав лекцію на тему: «Селекційно-технологічні чинники ефективного ведення молочного скотарства», де звернув увагу аспірантів на значенні експерименту в проведенні наукових досліджень, наголосив на складових ефективного розвитку молочного скотарства у світі;  акцентував увагу на стані галузі молочного скотарства в Україні та особливостях наявних порід худоби в Україні, методах та системах селекції, особливо оцінки і добору бугаїв-плідників; розкрив значення генетики в успадковуваності бажаних ознак тварин, пошуку маркерних генів, які обумовлюють продуктивність та пов’язані з певними захворюваннями худоби; висвітлив проблеми відтворення худоби з акцентом на сучасних методах трансплантації та отриманні сурогатних плідників; продемонстрував прогресивні способи утримання корів за промислового виробництва молока, технологічні підходи до годівлі та оцінки якості корму, способи видалення та утилізації гною. Лекція супроводжувалася  презентацією таблиць, графіків, світлин, які дозволяли краще сприймати матеріал. Аспіранти були задоволені отриманою інформацією, мали змогу поспілкуватися з вченим та отримати відповіді на питання, які їх цікавили. Висловлюємо щиру вдячність колезі за лекцію та підтримку нашої ОНП.