19 жовтня 2022 року в контексті проведення аудиторних занять по навчальній дисципліні «Молекулярно-генетичні технології у тваринництві» зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 «Біологія» в ІРГТ імені М.В. Зубця НААН, власним досвідом впровадження сучасних методів молекулярної генетики в практику тваринництва та розробленням методів збереження і раціонального використання біорозмаїття тварин  ділилися провідні науковці, відомі генетики, а саме: професор кафедри біології тварин НУБіП, доктор сільськогосподарських наук, професор Роман Кулібаба та головний науковий співробітник відділу генетики та біотехнології ІРГТ імені М.В.Зубця, доктор сільськогосподарських наук, професор Кирило Копилов.

   В своїй лекції на тему «ДНК-технології у тваринництві сучасний стан та перспективи досліджень» Роман Кулібаба акцентував увагу на  методах оцінки мінливості біологічних систем,  висвітлив історію розвитку ДНК-технологій, навів результати власних досліджень щодо  пошуку нових мутацій та створенні бажаних генотипів у вітчизняному птахівництві,  бджільництві, розробки методів типування, вказав на перспективи розвитку ринку молока А2 з геном бета-казеїну. Лекція супроводжувалася цікавими рисунками, графіками, таблицями, що наочно підтверджували роль ДНК-технологій при вирішенні актуальних проблем тваринництва та виробництва продукції.

   Кирило Копилов під час лекції на тему:  «Дослідження некодуючих ділянок ДНК геному різних видів сільськогосподарських тварин»  ознайомив аспірантів із структурою некодуючих ділянок ДНК, сучасними методами досліджень у тваринництві та науковою тематикою відділу генетики та біотехнології Інституту, висвітлив результати власних генетичних досліджень на різних видах сільськогосподарських тваринах та їх впровадження у виробництво, вказав на перспективи подальших молекулярно-генетичних досліджень у тваринництві. Аспіранти із зацікавленістю сприймали інформацію, плануючи застосування напрацювань вчених при проведення власних досліджень.