Навчальна дисципліна «Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи» є однією з обов’язкових дисциплін  навчального плану     у здобувачів  ОНП «Біологія» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в ІРГТ імені М.В. Зубця, оскільки  дає змогу планувати і реалізувати послідовність процесу наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності.

   25 жовтня 2022 року для участі в навчальному процесі підготовки аспірантів за вищевказаною дисципліною була запрошена Галина Калиниченко, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського національного аграрного університету, яка прочитала лекцію на тему «Методологія та методи наукових досліджень. Написання дисертаційної роботи». Лектор в доступній формі обґрунтувала методологію наукових досліджень, пояснила, як потрібно вибирати тему, методику та методи наукових досліджень, формувати групи тварин для наукового чи виробничого досліду, вказала на особливості проведення наукових досліджень в різних галузях, за різними програмами, грандами і фінансуванням, пояснила методологію опрацювання одержаних результатів, їх публікації в різних виданнях, акцентувала увагу на участь в наукових дискусіях, критичному діалозі. Значну увагу приділила оформленню дисертаційної роботи та її захисту в разовій спеціалізованій вченій раді.

  Під час лекції відбувалося спілкування щодо об’єктивності вибраної теми дисертаційної роботи, правильності вибору об’єкта досліджень, умов проведення експерименту. Набуті під час лекції знання дозволять аспірантам фахово підходити до аналізу наукових методів і методик з біології та технології виробництва продукції тваринництва, ефективно використовувати методологію наукового пізнання для проведення власних експериментів, оцінювання та  публікування їх результати.

  Галина Іванівна побажала майбутнім молодим вченим створювати нові знання в галузі, які будуть конкурентоспроможними на національному та міжнародному рівні, а також виробляти екологічно безпечну продукцію харчування, що наразі особливо потрібна для України.