4 листопада 2022 року відомий науковець, практик  та викладач , професор  кафедри біотехнології та біоінженерії  Миколаївського національного аграрного університету, доктор  біологічних наук, професор  Крамаренко Сергій Сергійович провів другу гостьову лекцію для  здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ІРГТ імені М.В. Зубця поточного року набору, яка продовжила цикл лекції на тему: «Використання сучасних інформаційно-статистичних методів дослідження в генетиці та селекції тварин».  Аспіранти інституту, які наразі вивчають навчальну дисципліну «Молекулярно-генетичні технології у тваринництві»  мали змогу ознайомитися з багатовимірними та інформаційними методами, які доречно застосовувати  при проведенні досліджень з селекції та генетики тварин, особливо у власних дослідженнях аспірантів. Лектор зосередив увагу на загальній лінійній моделі та використанні однофакторного і дохфакторного аналізу для визначення впливу конкретних факторів на бажані ознаки продуктивності тварин. Використання методів багатовимірного аналізу підтвердив результатами досліджень  розподілу корів за екстер’єром, надоєм  та  лактаційною кривою, показниками відтворювальної здатності свиноматок.  Цікавим виявився дискрімінантний аналіз для визначення відсотку дочірніх потомків , які класифікувалися у різні групи   бугаїв-плідників за вмістом жиру. Модель логістичної регресії була продемонстрована на прикладі визначення впливу живої маси поросят в гнізді при народженні на інші показники відтворювальної здатності свиноматок,  а також фізіологічного розвитку корів на народження бугайців. Фрактальний аналіз  цікавий тим, що дає змогу встановити зв’язки між якісними ознаками, а ентропійно-інформаційний – кількісних ознак.  Потрібною в науковій практиці аспірантів виявилася інформація вченого про інші інформаційні методи. Величезна вдячність Сергію Сергійовичу за прочитану лекцію, пізнавальність теми та її  актуальність, а також  надану інформацію щодо дієвих  програм  для розрахунків, особливо незапатентованих.