16 грудня 2022 року, не дивлячись на дуже складний військовий стан в Україні, в  ІРГТ імені М.В. Зубця відбувся заплановане заслуховування звітів здобувачів ступеня доктор філософії 2-4 року навчання  в аспірантурі про виконання індивідуальних планів наукової роботи за темою дисертаційного дослідження за 2022 рік.  Аспіранти представили результати своїх  досліджень у свинарстві, молочному і м’ясному скотарстві, кролівництві та при розведенні раків. Атестаційна комісія мала змогу оцінити не лише належний рівень виконання наукових досліджень аспірантів, а й теоретичний рівень підготовки здобувачів за відповідною ОНП, який виявилася досить високим, що потішило корифеїв Інституту та дало надію на вчасний захист дисертаційної роботи в разовій вченій раді. Аспіранти ознайомленні з рішенням вченої ради Інституту про необхідність отримання ними висновку про актуальність, новизну, теоретичне та практичне значення результатів досліджень до відрахування з аспірантури у зв’язку із закінченням терміну навчання.