19 грудня 2022 року науковці Інституту взяли участь у роботі круглого столу «Відновлення та модернізація України у повоєнний та післявоєнний час», що був організований за ініціативи Офісу підтримки вченого. У рамках цього заходу відбулася дискусія за секціями, що розподілені за сферами діяльності учасників. У межах круглого столу за напрямом “Аграрні науки та продовольство” відбулася творча зустріч представників установ систем НАН України, НАМН України та НААН. Завідувачка відділу селекції великої рогатої худоби Ольга Бірюкова представила своє бачення співпраці задля покращення стану розвитку органічного скотарства в Україні у післявоєнний час.