11 січня 2023 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН у віддаленому режимі було проведено Всеукраїнський  науково-практичний семінар «Селекційні та генетико-біотех­нологічні аспекти збереження біорізноманіття у тварин­ництві». Цього дня докто­ру с.-г. наук Ігорю Гузєву виповнилося б 60 років.

   Ігор Гузєв був талановитим багатогранним ученим, наукові розробки якого є вагомими для розвитку вітчизняного тваринництва. Він один з авторів програми розвитку м’ясного скотарства, програми виробництва яловичини в Україні. Ученим систематизовано вимоги до збереження живих популяцій с.-г. тварин з обмеженою чисельністю, запропоновано цілісну науково обґрунтовану методологію збереження біорізноманіття с.-г. тварин. З 2008 року він був національним координатором з управління генетичними ресурсами тваринництва України. Завдяки його зусиллям Україна з 2009 року є членом Європейського Регіонального Коорди­наційного Центру з Генетичних ресурсів Тварин при FAO. Ігор Гузєв – автор біля 300 наукових праць, з них 16 публікацій і 1 монографія видані за кордоном, автор 9 авторських свідоцтв та патентів.

    Учасники семінару та рідні Ігоря Гузєва обговорили його наукову діяльність як національного координатора з управління генетичними ресурсами тваринництва України, згадали його особливі, доброзичливі людські якості.

   У читальній залі Інституту презентовано книжкову виставку про життєвий та творчий шлях ученого, основні наукові праці: монографії, науково-методичні розробки, рекомендації, програми з питань розведення та селекції тварин, статті, опубліковані у наукових збірниках та періодичних виданнях.

   Учасники семінару мали змогу проаналізувати праці монографії «Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України: вибрані праці» (2019, file:///C:/Users/Admin/Downloads/guzev.2.23.05.19%20(1).pdf  ) та обговорити розвиток теорії і методології збереження біорізноманіття у тваринництві у контексті діяльності доктора с.-г. наук Ігоря Гузєва.