31 січня 2023 року співробітники відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури взяли участь у вебінарі «Перша річниця Порядку присудження доктора філософії: досвід застосування та перспективи вдосконалення», який проводили представники Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти та Міністерства освіти і науки України.

  На вебінарі розглядалися питання вимог до здобувача вищої освіти та його публікацій, акредитації освітньо-наукової програми підготовки здобувача, захисту дисертацій під час повітряної тривоги, розміщення дисертацій на сайтах закладу, вимог до опонентів та рецензентів, скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв‘язку із встановленням фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, державної реєстрації захищених дисертацій тощо. Були наведені приклади реєстрації дисертації в Національній інформаційній базі.

     Вебінар можна переглянути на сторінці НАЗЯВО у фейсбуці за посиланням  https://www.facebook.com/nazyavo

   З Постановою КМУ від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» можна ознайомитися на сайті Інституту за посиланням  http://iabg.org.ua/images/aspirantura/Poryadok%20prysudzhennya.pdf

а з Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІРГТ імені М. В. Зубця – там же за посилання http://iabg.org.ua/images/aspirantura/Polozhennya%20pro%20atestatsiyu%20zdobuvachiv%202022.pdf