20 січня 2023 року завідувачка лабораторії біотехнології відтворення Оксана ЩЕРБАК та здобувач наукового ступеня доктора філософії Оксана ЛИЗОГУБ взяли участь у науковій онлайн-доповіді «Нові методи оцінки потенціалу розвитку ооцитів і ембріонів ссавців». Захід організовано та проведено Польським товариством клітинної біології, Товариством репродуктивної біології, кафедрою медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягелонського університету (м. Краків, Республіка Польща), кафедрою ембріології біологічного факультету Варшавського університету (м. Варшава, Республіка Польща).

   Наукову доповідь представила хабілітований доктор Анна Айдук (кафедра ембріології біологічного факультету Варшавського університету). В своїй доповіді вона зазначила, що доімплантаційний ембріональний розвиток є основою майбутньої особини. Запліднення, дроблення, диференціація первинних ембріональних клітин і імплантація ембріона в матку є одним із найголовніших етапів ембріогенезу. Було наголошено на тому, що через етичні принципи, наразі більшість досліджень з вивчення ембріогенезу виконується на мишах. Слід відмітити, що в ембріологічних дослідженнях також використовуються велика рогата худоба, свині та кролики, які стали інформативними моделями для вивчення ембріонального розвитку людини.

   Гучний прогрес в розвитку методів клітинної та молекулярної біології, що застосовується в останні роки, дозволяє науковцям поглибити розуміння ембріонального розвитку ссавців. Зокрема, останнє десятиліття спричинило справжній вибух нових даних, що ідентифікують гени, відповідальні за регуляцію предімплантаційного розвитку мишиних ембріонів.

   Дослідження на модельних тваринах, не на виді Mus, є надзвичайно важливими, оскільки останні молекулярні дослідження виявили несподівані відмінності між видами та викликали занепокоєння щодо ступеня, до якого ми можемо впевнено екстраполювати дані з мишей до людей. Ці дані потрібно мати на увазі, тому що фундаментальні дослідження часто є основою практичного застосування, наприклад, отримання in vitro ембріонів – це ідеальна ілюстрація екстракорпорального запліднення.

   Також сучасні методи оцінки життєздатності ембріонів дають орієнтовний показник, а не остаточний прогноз потенціалу розвитку окремих ембріонів. Розуміння молекулярних механізмів, що лежать в основі регуляції клітинного циклу та перших кроків клітинної диференціації в доімплантаційному розвитку людини є важливим для оптимізації процедури екстракорпорального запліднення та створення більш надійних протоколів оцінки якості ембріонів.