23 лютого 2023 року буде проведено круглий стіл у віддаленому режимі на тему «Організація роботи напряму «Історія біології, питання викладання генети­ки, селекції та еволюційної теорії (тварин­ництво)» в рамках XVІІІ Міжнародної науко­вої конференції «Фактори експеримен­тальної еволюції організмів» Українського товарис­тва генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (УТГіС ім. М.І. Вавилова, http://utgis.org.ua/ua/conference-info-ua/95-faktory23/255-faktory-23ua-il1).
Учасники: науковці інститутів-співвиконавців НТП 31 «Генетика, збере­ження та відтворення біоресурсів у тварин­ництві» НААН, викладачі і студенти аграрних ВУЗів.
   Відповідальні:
     Світлана Ковтун, віце-президент УТГіС ім. М.І. Вавилова.
     Світлана Войтенко, зав. відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури, доктор с.-г. наук, професор