Шановні здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та науковці, перейшовши за посиланням

      Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії 

або за електронною адресою https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

     Можна ознайомитися з реєстром наукових фахових видань України категорії А і Б в різних галузях, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт та  досліджень за програмами наукових досліджень.