19 травня 2023 року Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН спільно з Українським товариством генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова проводять XХІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених і аспірантів «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики і біотехнології у тваринництві», присвячену 85-й річниці від дня народження академіка НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні.

   В цьому році разом із науковою молоддю Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН будуть представлені результати наукових досліджень представників Інституту продовольчих ресурсів НААН, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Вінницького національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. В рамках угод про співпрацю між нашою науковою установою та закладами вищої освіти України на конференцію запрошені здобувачі вищої освіти та викладачі Національного університету біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного аграрного університету, Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

   Вбачається активне обговорення результатів наукових досліджень молодих учених та аспірантів, що сприятиме вирішенню комплексних проблем тваринництва, розвитку креативного мислення та педагогічної майстерності, умінню спілкуватися у професійному середовищі. Такий захід є вкрай необхідним для підготовки фахівців за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» і 091 «Біологія та біохімія».

   Організаційний комітет конференції запрошує здобувачів вищої освіти різних рівнів, докторантів, молодих вчених і спеціалістів взяти участь у роботі конференції.

    Місце проведення: вул. Погребняка, 1, с. Чубинське Бориспільського району Київської області.

З інформаційним листом-запрошення можна ознайомитись на сайті інституту: http://iabg.org.ua/images/news/Zaproshennya%20konf.mol.vchenykh.2023.2.pdf.

 Підключиться о 09.30 до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/84812048772?pwd=cGJObkZZWm9KanBiL0ZBYytCVWJkUT09

Ідентифікатор конференції: 848 1204 8772

Код доступу: 6fD1ss