На виконання програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН 4 травня 2023 року під головуванням в.о. директора Інституту Остапа ЖУКОРСЬКОГО відбулося засідання робочої групи з розгляду проєкті прикладних наукових досліджень на 2024 – 2025 роки.

   На розгляд наукової спільноти було представлено проєкти щодо впливу вбирного схрещування на інтенсивність росту телиць української чорно-рябої молочної породи та встановити зв’язок з їх подальшою продуктивністю в умовах різних технологій виробництва молока; удосконалення способів прогнозування відтворювальної здатності корів і телиць за комплексом анатомо-фізіологічних ознак; удосконалення лінійної системи оцінки тварин за типом екстер’єру; розроблення селекційно-інформаційної системи удосконалення племінних ресурсів молочного скотарства України; формування комплексної системи оцінки та прогнозування розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах; оптимізації технології отримання in vitro ембріонів вітчизняних порід великої рогатої худоби та свиней; дослідження основних селекційних ознак коней новостворюваної української спортивної породної групи; виявлення поліморфізм гену бета-казеїну (CSN2) у аборигенних порід ВРХ України.

   Заплановані розробки, за їх схвалення НААН, дозволять підвищити продуктивність худоби вітчизняних порід, що особливо актуально наразі, поліпшити відтворювальну здатність корів, а отже – збільшити поголів’я худоби, особливо самок, отримувати і зберігати ембріони ВРХ та свиней, що в свою чергу сприятиме збереженню та відновленню тварин локальних вітчизняних порід, створити породну групу коней вітчизняної селекції, а також виявити гени, пов’язані з окремими ознаками продуктивності у тварин аборигенних порід України.