16 травня 2023 року у спеціалізованій вченій раді Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН відбувся захист дисертації Мітіогло Іллі Дмитровича на тему «Оцінювання і прогнозування молочної продуктивності корів з використанням генетичних маркерів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальність 091 «Біологія». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Дзіцюк Валентина Валентинівна.

  Прилюдний захист пройшов у конструктивній робочій атмосфері за дотриманням  вимог  законодавчої бази України щодо захисту дисертацій у разових спеціалізованих вчених радах.

   Спеціалізована вчена рада РСВР 001 Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН одноголосно прийняла рішення щодо  присудження Мітіогло Іллі Дмитровичу  ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія»  спеціальності 091 «Біологія».

   Вітаємо здобувача вищої освіти  Іллю Дмитровича Мітіогло та наукового керівника Дзіцюк Валентину Валентинівну з успішним захистом дисертації.  Так тримати!!!!