З 15 по 19 травня 2023 року, відповідно до затвердженого НААН плану-графіку підвищення кваліфікації наукових кадрів, в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН відбувалося навчання наукових та науково-педагогічних працівників за напрямами: розведення і селекція тварин, генетика сільськогосподарських тварин та репродуктивна біологія. Слухачами були науковці та викладачі з Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інституту свинарства АПВ НААН, ВСП «ФК управління, економіки і права Полтавського ДАУ», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного аграрного університету.

   Лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації прочитали співробітники Інституту Остап ЖУКОРСЬКИЙ, Світлана КОВТУН, Ольга БІРЮКОВА, Кирило КОПИЛОВ, Андрій КРУГЛЯК, Наталія МОХНАЧОВА, Степан ДЕМЧУК, Петро ТРОЦЬКИЙ, Наталія ЧЕРНЯК, Любов СТАРОДУБ, Дмитро БАСОВСЬКИЙ, Варвара ФАСОЛЯ.

   У контексті відзначення Дня науки в Україні учасники курсів підвищення кваліфікації мали змогу ознайомитися із системою атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під час захисту дисертації Іллі МІТІОГЛО «Оцінювання і прогнозування молочної продуктивності корів з використанням генетичних маркерів» за спеціальністю 091 «Біологія», а також прийняти участь у ХХІ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і аспірантів «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві».

   Маємо надію, що подібні заходи, їх змістовність та новизна сприятимуть підвищенню рівня кваліфікації у науковців та освітян, які були слухачами курсів, а також слугуватимуть основою спільних напрацювань на майбутнє.