13 червня 2023 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця під головуванням Остапа ЖУКОРСЬКОГО була проведена вчена рада, присвячена питанням підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» і 091 «Біологія». Розглянуті питання вступної кампанії до аспірантури і докторантури в поточному році, наукового керівництва підготовкою дисертаційної роботи здобувачів, відповідності теми дисертації науковій тематиці установи, освітньої складової підготовки аспірантів, звітування за виконаний план індивідуальної наукової роботи за перше півріччя поточного року, підсумки весняної сесії, апробації результатів наукових досліджень під час щорічної конференції молодих учених і аспірантів. Особлива увага була приділена змінам до Постанови КМУ від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» в редакції Постанови КМУ № 502 від 19 травня 2023 року. Прийнята відповідна ухвала, з якою будуть ознайомлені аспіранти та їх наукові керівники