Френсісу Дарвіну належить крилатий вислів: «В науці слава достається тому, хто переконав світ, а не тому, хто першим натрапив на ідею».

     Щоб бути науковцем, який переконує світ у актуальності та практичній цінності свого відкриття, варто висвітлювати результати своїх наукових досліджень як у вітчизняних фахових виданнях, так і наукометричних міжнародних  виданнях, особливо Scopus та WoS. Крім цього, цитування наукових праць з даних міжнародних наукометричних баз  формує рейтинг наукової установи чи її співробітника, а також сприяє отриманню гранту на виконання наукових досліджень.

    Як пройти через виклики проблем і надрукуватися безкоштовно у   Scopus та WoS співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН дізнавалися 27 червня 2023 року під час відкритого семінару з підвищення кваліфікації, яку проводив УкрІНТЕІ.

    Під час семінару були висвітлені питання з чого починати  публікацію наукової статті чи тез, як    перевірити наявне видання в базах, передати матеріал, отримати публікацію та індексацію праці. Організатори семінару наводили посилання на реєстр наукових фахових видань України категорій А і Б,  перевірки загальнодоступних порталів з відкритим  та закритим доступом для платних та безкоштовних публікацій. Особливу увагу було акцентовано на можливості українців наразі приймати участь у безкоштовних конференціях та семінарах з метою висвітлення результатів наукових досліджень.

    Пізнавальними стали адреси сайтів, де можна отримати корисну інформацію щодо публікацій чи видань, а саме:

  • на офіційному вебпорталі Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ) https://nrat.ukrintei.ua можна   долучитись до великого архіву академічних текстів (звітів НДДКР, дисертацій) та знайомитись із новинами з академічної сфери, дізнаватись про наукові заходи, поглиблювати свої знання щодо ШІ, академічної доброчесності, фахових видань тощо. 
  • за посилання https://openscience.in.ua/ua-journalsознайомитися всі українські видання , що індексовані МНБД Scopus , WoS 

з безкоштовними заходами ознайомитися на каналі на каналі РМВ НАН України https://t.me/CYSNASU.

    Переконуйте світ і рухайтеся швидкими темпами інформаційних технологій.