Об’єктивні та суб’єктивні чинники, які супроводжують науку та галузь тваринництва України останні роки не стають на заваді бажанню науковців докласти максимальних зусиль для підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин та якості продукції, як основи конкурентоспроможності країни.

     Інститут у поточному році проводить наукові дослідження за ПНД 31 НААН, які вбачають використання сучасних методів і засобів для генетичного поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття. Про виконання запланованих обсягів робіт за прикладними і фундаментальними дослідженнями за перше півріччя поточного року на вченій раді, яка відбулася 30 червня 2023 року, звітувалися керівники підпрограм Юрій ВДОВИЧЕНКО, Валентина ДЗІЦЮК та Світлана КОВТУН. Результати звітів науковців засвідчили, що вони виконуються відповідно до передбачених календарних планів, впроваджуються в господарствах різних форм власності, включаючи дослідні господарства мережі НААН, апробуються у фахових вітчизняних виданнях та наукометричних базах Scopus, висвітлюються на конференціях різного спрямування. Позитивним є те, що для проведення наукових досліджень співробітники Інституту залучають кошти за договорами з господарствами. Співвиконавцями окремих завдань ПНД є також здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, що сприяє виконанню запланованої тематики дисертаційної роботи, а також підготовці науковців, здатних самостійно розв’язувати комплекс проблем галузі.