Загальновідомо, що пріоритетними напрямками діяльності закладів вищої освіти є формування у студентів бажання займатися науковою роботою, створювати нові винаходи, методи, способи,  які забезпечують конкурентоспроможність української науки  у світі.

   Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на спеціальністю «Біологія та біохімія» і «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» і тому завжди гостинно вітає бажаючих ознайомитися з його досягненнями та залучити на перспективу талановиту молодь до навчання.

   Саме з урахуванням цього та у рамках договору між ІРГТ імені М.В. Зубця і НУБіП України 5 вересня поточного року інститут відвідали студенти університету, члени гуртка генетика тварин, яким керує відомий генетик, фахівець своєї справи, доктор сільськогосподарських наук, професор  Світлана Костенко.  Молодь ознайомили з  програмою наукових досліджень та розробками Інституту, лабораторіями відділів генетичних ресурсів тварин та генетики і біотехнології.

    Завідувачка відділу генетичних ресурсів тварин Олена Сидоренко зацікавила здобувачів вищої освіти банком генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин, можливістю відновлення популяцій за рахунок генетичного матеріалу, який зберігається в рідкому азоті тривалий час. Головний науковий співробітник  відділу генетики і біотехнології Любов Стародуб продемонструвала студентам можливості сучасної генетики тварин щодо виявлення аномалій, генів, пов’язаних з продуктивністю, якістю продукції тощо.

   Студенти із зацікавленістю сприйняли таку екскурсію і, особливо, можливість на перспективу проводити генетичні дослідження в лабораторіях інституту при виконанні своїх  курсових і дипломних робіт.

   Інститут зі свого боку вдячний Світлані Костенко за підтримання двосторонніх угод та можливість залучення до навчання в аспірантурі інституту студентів наукового гуртка.