Одним із сучасних заведень вищої освіти України є не лише підготовка фахівців, які будуть компетентними в своїй галузі, але й зможуть впроваджувати останні досягнення науки у виробництво, об’єднають освіту, науку і бізнес на шляху до європейського простору. Не залишається осторонь підготовки висококласних фахівців першого-третього рівня вищої освіти і Миколаївський національний аграрний університет, особливо – факультет «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології», який впродовж майже 40 років здійснює професійну підготовку українських й закордонних громадян за п’ятьма спеціальностями. Проте забезпечувати освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти на рівні європейських та світових вимог наразі дедалі складніше, саме тому провідний факультет вирішив створити «Раду роботодавців і випускників» факультету ТВППТСБ, установчі збори якої відбулися 12 вересня 2023 року (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0S7s5cfXthn4kkjAQzAiHKX7VDCFH33hd6YF4FHNH9h7zHBUL6odwPJmV5QxP22chl&id=100062925835949).

   Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН участь в роботі ради прийняли перший заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Світлана КОВТУН та завідувач відділу, доктор сільськогосподарських наук, професор Світлана ВОЙТЕНКО. В своїх виступах вони наголосили, що Інститут та факультет ТВППТ Миколаївського НАУ має давні дружні зв’язки, особливо це стосується оцінювання освітньо-наукових програм, методичних розробок, написання підручників, проведення гостьових лекцій, участі в роботі ДЕК, журі конкурсів, сумісному проведенні наукових конференцій, публікацій наукових праць, вирішенні кадрових питань тощо. Було запропоновано розширити співпрацю щодо проведення спільних наукових досліджень аспірантами та докторантами на базі наукової установи та ЗВО, а також науковцями та викладачами за пошуковими чи ініціативними темами з отриманням охоронних документів, написання у співавторстві підручників та іншої методичної літератури, направлення вступників на навчання до аспірантури Інституту. Світлана КОВТУН підтримала створення «Ради роботодавців і випускників» факультету ТВППТСБ задля забезпечення необхідного рівня знань випускників з тим, щоб бакалавр чи магістр прийшовши на виробництво працював, а не продовжував оволодівати азами виробничого процесу, щоб наші фахівці високо цінилися за кордоном, щоб наша наука була конкурентоспроможною, щоб освіта, наука, виробництво і бізнес об’єдналися заради майбутнього України.

   Рішенням установчих зборів Світлану КОВТУН обрано до складу «Ради роботодавців і випускників» факультету ТВППТСБ Миколаївського НАУ.