Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІРГТ імені М.В. Зубця передбачає вивчення навчальної дисципліни «Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи» з особливим акцентом на засадах академічної доброчесності  у сфері освіти і науки, дотриманні принципів чесності, порядності, професіоналізму, відповідальності, прозорості та публічності, а також недопустимості прояву академічного плагіату.

    Про особливості перевірки академічних текстів на плагіат здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 204 ТВПТ та 091 Біологія та біохімія першого року навчання 4 жовтня 2023 року розповіла науковий співробітник відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Наталія Швець. За використання програмного забезпечення  була здійснена  перевірка наукової праці на плагіат з визначенням оригінальності праці та можливості її публікації у фаховому виданні. Ознайомлення аспірантів першого курсу з основними вимогами академічної доброчесності убезпечить їх від проблем із складаннями академічних текстів, включаючи дисертацію.