5 жовтня поточного року під час вивчення дисципліни «Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи» (викладач – Світлана Войтенко), здобувачі, які навчаються  в аспірантурі ІРГТ імені М.В. Зубця НААН за спеціальностями 204 ТВПТ та 091 Біологія та біохімія, були ознайомлені з основними джерелами науково-технічної інформації, видами наукової статті, її складовими, вимогами до написання та ранжуванням періодичних наукових видань за рівнем авторитетності, особливостями міжнародної системи класифікації творів та документальних матеріалів  (УДК), пошуку наукових видань з різних галузей знань в Реєстрі наукових фахових видань України та міжнародних наукометричних базах Scopus або Web of Science, Переліком наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

    Науковий співробітник науково-технічної бібліотеки Наталія Кузебна ознайомила аспірантів з бібліотекою Інституту,  повідомила, що книжковий фонд бібліотеки містить  майже 70 тисяч одиниць наукової інформації, співробітники бібліотеки надають консультативну допомогу у пошуку та відборі необхідних джерел інформації, в тому числі -  видань в традиційному  та електронному каталогах, формуванні та редагуванні списків джерел літератури, визначенні кваліфікаційних індексів документів за таблицями бібліографічної класифікації УДК тощо. Аспірантам було продемонстровано можливості пошуку списків публікацій вчених Інституту в інтернет-платформі Web of Sсiense та Research4Life, ознайомлено з дисертаційним фондом.

       Поєднання теоретичного і практичного підходу до вивчення навчальної дисципліни дасть змогу аспірантам вільно рухатися в інформаційному науковому просторі,  публікувати результати своїх наукових досліджень у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також брати участь у дискусіях і наукових діалогах з відстоюванням результатів власного дослідження. Особлива увага була звернена на необхідності реєстрації аспірантів в системі ORCID.