Вийшов друком «Календар знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України на 2024 рік» (https://dnsgb.com.ua/assets/files/2023/10/kalendar_2024.pdf). Видання відображає визначні та пам’ятні дати в історії сільськогосподарської дослідної справи України наступного року. Календар вміщує перелік знаменних подій, біографічні відомості про видатних науковців згідно із загальноприйнятим західноєвропейським (Григоріанським) календарем.

   Серед імен видатних вітчизняних науковців-аграріїв – співробітники Інституту:

   Валерій Буркат – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент, академік УААН. В. Буркат є одним із розробників сучасної теорії породотворення, фундатор біотехнологічної селекції та методів створення синтетичних популяцій і синтетичних ліній у скотарстві. Співавтор українських червоно-рябої та чорно-рябої, червоної і бурої молочних, волинської, поліської та південної м’ясних порід великої рогатої худоби, їхніх структурних формувань. Автор понад 850 наукових праць, серед яких 40 монографій, 74 програми селекції у скотарстві для регіонів, племзаводів і племпідприємств України, біля 50 методичних рекомендацій, технологічних проектів, інструкцій, положень, державних стандартів, 24 авторські свідоцтва і патенти тощо.

   Віталій Блізніченко – кандидат сільськогосподарських наук. Головний напрям наукових досліджень ученого – удосконалення худоби червоної степової породи селекційними методами. В. Блізніченком ініційовані та під його керівництвом реалізовані дослідження з відтворювального схрещування червоної степової та голштинської порід. Він є співавтором жирномолочного та голштинізованого внутрішньопородних типів української червоної молочної породи. У творчому доробку вченого понад 130 наукових праць, у тому числі 16 книг (у співавторстві).

   Олександр Хаврук – доктор сільськогосподарських наук. Працював над розв’язанням проблеми підвищення продуктивних і технологічних якостей сименталів, сформувався як визнаний фахівець з удосконалення цієї породи. О. Хаврук спільно з іншими вченими розробив програму виведення нової молочної породи на основі відтворного схрещуванням сименталів із червоно-рябими голштинами. Кінцевим підсумком виконання програми стало виведення і затвердження української червоно-рябої молочної породи. О. Хаврук – співавтор восьми селекційних досягнень (порода, один зональний і три заводські типи, три заводські лінії), захищених авторськими свідоцтвами, має у співавторстві один патент на спосіб підбору батьківських пар у племінному тваринництві. Опублікував 172 наукові праці, в тому числі у співавторстві 11 монографій. Співавтор і виконавець 14 загальнопородних, регіональних і обласних програм, 15 програм і планів племінної роботи в племінних і базових господарствах, чотирьох районах, чотирьох об’єднаннях і трестах.