З метою підготовки висококваліфікованих науковців, які після закінчення аспірантури були б здатні розв’язувати сучасні проблеми технології виробництва і переробки продукції тваринництва, а також біології,    Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця двічі на рік проводить атестацію здобувачів ступеня доктора філософії.

   12 грудня 2023 року під головуванням директора Інституту Остапа ЖУКОРСЬКОГО відбулося чергове засідання  атестаційної комісії, під час якого аспіранти 2-3 року навчання звітували про проведені наукові дослідження за темою дисертаційної роботи, публікації їх результатів, участь в конференціях тощо. Комісія відзначила, що результати досліджень  майбутніх вчених сприяють вирішенню комплексних проблем галузі «Аграрні науки і продовольство», а також «Біологія», дозволяють переосмислити наявні, а, в окремих випадках – створити нові знання для інновацій.

   Члени комісії акцентували увагу на необхідності вчасного завершення наукових досліджень, апробації результатів на міжнародному та вітчизняному рівні, написанні дисертаційної роботи та її захисту   в разових радах.