Відомості про самооцінювання освітньої програми

Експертний висновок

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Рецензія на освітньо-наукову програму М. І. Гиль