Науково-технічна бібліотека

Завідувач бібліотеки:alt

Фасоля Варвара Іванівна,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

Співробітники:

 

Кузебна Наталія Миколаївна– молодший науковий співробітник;

 

Основні завдання бібліотеки:

• формування та організація фонду на різних носіях, забезпечення максимально повного використання документів та їх збереження;

• запровадження передових інформаційних технологій для здійснення наукової, науково-інформаційної діяльності та міжнародного співробітництва у сфері обміну та використання світових ресурсів;

• створення електронних інформаційних ресурсів і надання нових послуг користувачам бібліотеки;

• підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів.

Основні послуги:

• багатоаспектний пошук документів в електронному каталозі та електронних базах даних бібліотеки;

• отримання інформації про наявність документів у бібліотеці Інституту, інших бібліотеках України та країн СНД;

• консультативні послуги з бібліографії: формування списків використаної літератури, визначення класифікаційних індексів документів за таблицями певної бібліографічної класифікації (УДК, ББК), визначення авторських знаків;

• консультативна допомога у пошуку необхідної інформації;

• виконання усних, письмових та електронних бібліографічних довідок.

 

Основні публікації

 

1.Шарапа Григорій Семенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2012 рр. / уклад. : В. І. Фасоля, Ю. Д. Липова, О. І. Мохначова ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, ДНСГБ ; наук. ред. С. І. Ковтун, авт. вступ. ст. : М. В. Зубець, С. Ю. Рубан. – К. : ПП. : Люксар, 2013. – 92 с. : портр., фото. – (Сер. «Бібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 50).

2.Фасоля В. І. Наукова бібліотека Інституту розведення і генетики тварин НААН – скарбниця видань із проблем селекції сільськогосподарських тварин / В. І. Фасоля, Ю. Д. Липова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб./ НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 2012. – Вип. 46. – С. 31– 33.

3.Каталог книжкових видань із фондів бібліотеки Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України (1887-1935 рр.) : наук.-доп. бібліогр. покажч. / уклад. В. І. Фасоля, Ю. Д. Липова ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, Держ. наук. с.-г. б-ка НААН. – Чубинське, 2012. – 112 с. – (До 90-річчя заснування Інституту розведення і генетики тварин НААН).

4.Професор Сірацький Йосип Зенонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2010 р.р. / уклад. : В. І. Фасоля, І. В. Рясенко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, ДНСГБ ; наук. ред. М. І. Бащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ПП «Люксар», 2011. – 109 с. : порт. (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України, кн. 38).

5.Липова Ю.Д. Професор А. К. Скороходько – основоположник вітчизняної зоогігієнічної науки / Ю.Д. Липова // Історія української науки на межі тисячоліть / ДНУ, ДНСГБ, УААН. – К., 2010. – Вип. 46. – С. 112–117.

6.Буркат Валерій Петрвич : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2008 роки. – 2-е вид., доп. / уклад. : В. І. Фасоля, С. І. Ковтун. – К. : Аграр. наука, 2009. – 312 с. : порт. – (Бібліогр. сер. “Академіки Української академії аграрних наук” / УААН, ДНСГБ).

7.Петренко Іван Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968-2007 роки / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. В. П. Буркат. – К. : Аграр. наука, 2008. – 48 с. ; порт.

8.Єфіменко Михайло Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973-2007 роки / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 2007. – 96 с., порт.

9.Професор Коновалов В’ячеслав Сергійович : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2006 роки / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 2007. – 38 с., порт.

10.Доктор сільськогосподарських наук Подоба Борис Євгенович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2005 роки / уклад. В. І. Фасоля ; наук. ред. В. П  Буркат. – К. : Аграр. наука, 2006. – 72 с., порт.