ВІДДІЛ СЕЛЕКЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

                                    

alt

Завідувач відділу:

Бірюкова Ольга Дмитрівна, кандидат с.-г. наук, ст. н. с.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: (04595)30131, 0681264958

 

 

 

 

 

 

Колектив відділу:

Мельник Юрій Федорович - головний наук. спів., доктор с.-г. наук, академік НААН;

Петренко Іван Петрович  – головний наук. спів., доктор с.-г. наук, ст. н. сп.;

Коваленко Григорій Самійлович – провідний наук. спів., кандидат с.-г. наук, ст. н. сп.;

Кругляк Андрій Петрович – провідний наук. спів., кандидат біолг. наук. ст. н. сп.;

Кругляк Тетяна  Олексіївна  – старший  наук. спів., кандидат с.-г. наук;

Маковська Наталія Миколаївна – науковий співробітник;

Гольоса Галина Олексіївна, Гаврилова Альона  Вікторівна – провідні зоотехніки;

Мироненко Людмила Вікторівна  – технік.

Напрями досліджень

Ø  Вивчення шляхів розширення племінної бази, удосконалення генеалогічної структури та підвищення генетичного потенціалу продуктивності вітчизняної української червоно-рябої молочної та симентальської порід з урахуванням популяційно-генетичних параметрів.

Ø Селекційно-генетична оцінка племінних ресурсів, адаптаційної здатності, вивчення механізмів формування стресостійкості, резистентності в популяціях сільськогосподарських тварин.

Ø Розробка теорії успадкування племінної цінності бугаїв на індивідуальному та популяційному рівнях, оптимальної селекційної моделі підвищення генетичного прогресу в породі.

Ø  Оцінка генетичного тренду та моделювання селекційної ситуації в популяціях молочних і комбінованих вітчизняних порід.

Ø   Розроблення системи моніторингу інбридингу в молочному скотарстві.

Ø Розробка програм та планів селекційно-племінної роботи з молочною худобою для господарств та регіонів України, ведення Державних книг племінних тварин української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби.  

Основні публікації

1. The genetic screening for blad, dumps, bc in Ukrainian dairy cattle / О. Birukova, MDobrianskaya, NMakovskaya, OKostenko, CKopylov, SRuban, OFedota // Животновъдни науки = Bulgarian journal of animal science / Селскостопанска академия. – Liv 4–5. – 2013. – С. 79–81.

2. Українська червоно-ряба молочна порода – результат реалізації нової теорії у скотарстві / А. П. Кругляк, О. Д. Бірюкова, Г. С. Коваленко, Т. О. Кругляк // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Київ, 2015. – Вип. 50. – С. 39–47.

3. Рекомендації з оцінки гетерозиготності, адаптаційної здатності та регулювання генетичної структури генофондових популяцій / Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова, К. В. Бодряшова, Н. М. Маковська. – Чубинське, 2015 – 20 с.

4. Маковська, Н. М. Комплексне оцінювання резистентності та стресостійкості телят / Н. М. Маковська, О. Д. Бірюкова, К. В. Бодряшова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Вінниця, 2016. – Вип. 51. – С. 101–106.

5. Бірюкова, О. Д. Вплив генотипових та паратипових чинників на прояв захворювань молочної залози у корів / О. Д. Бірюкова, Т. М. Супрович, Н. М. Маковська, Н. Б. Мохначова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. "Тваринництво". – 2017. – Вип. 5/1 (31). – С. 22–26.

6. Сучасний світовий досвід міжпородного схрещування у молочному скотарстві та його використання в Україні / М. І. Бащенко, М. М. Кваша, О. М. Жукорський, О. І. Костенко, М. В. Гладій, С. Ю. Рубан, А. П. Кругляк, Ю. П. Полупан, О. Д. Бірюкова, В. П. Шабля, Н. Г. Адміна, В. О. Даншин, О. О. Синицька, О. В. Бойко, Л. В. Мітіогло, М. М. Передрій, В. Г. Цибенко, А. Г. Пасюта, А. В. Шпортяк, В. І. Грек, А. В. Перекрестова ; за ред. М. І. Бащенка. – Київ : Аграр. наука, 2017. – 47 с.

7. Кругляк, А. П. Програма виведення заводської білково-жирномолочної лінії Лідера 1926780 в українській червоно-рябій молочній породі / Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН ; А. П. Кругляк, Т. О. Кругляк. – Чубинське, 2017. – 13 с.

8. KrugliakA. P. Methodical aspects of the montbeliarde breed gene pool creation in Ukraine / A. P. Krugliak, TOKrugliak, AAKirii // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Київ, 2018. – Вип. 55. – С. 83–90.

9. KrugliakA. P. Prediction of pedigree value of proven bulls during the use of their semenin selection / A. P. Krugliak // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Київ, 2018. – Вип. 56. – С. 41–49.

10. Polupan Yu. Р. Influence of genetic factors on the productivity of cows Yu. Р. Polupan, YuFMelnik, ODBiriukovа // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Київ, 2019. – Вип. 58. – С. 41–52.

 

11. The breeding and economic values of related LEADER 1926780 group bulls in Ukrainian red and white dairy breed / APKrugliak, ODBirukova, OTKrugliak, OVKrugliak, NHCherniak, YaVStoliar, DVPolishchuk // Розведення і генетики тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Київ, 2019. – Вип. 57. – С. 68–79.

 

12. Кругляк, А. П. Співвідносна мінливість селекційних ознак тварин молочних порід худоби / А. П. Кругляк, Т. О. Кругляк // Вісник аграрної науки. – 2019. – № 4. – С. 45–51.

 

13.Бірюкова О. Д. Про роль генотипу плідника в селекційному процесі / О. Д. Бірюкова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграр. наука, 2010. – Вип. 44. – С. 44–47.

 

14.Програма удосконалення та організації ведення селекційного процесу в українській червоно-рябій молочній породі великої рогатої худоби на перспективу до 2020 року / МінАПП України ; кол. авт. : А. А. Гетя [та ін.]. – К., 2012. – 57 с.

     15.Генетико-ветеринарний моніторинг як елемент оцінки племінних ресурсів тварин / Б. Є. Подоба [та ін.] // Розведення і генетика тварин : міжвід. тем. наук. зб. – К., 2012. – Вип. 46. – С. 83–85.

    16. Кореляційні зв’язки між показниками продуктивності та племінної цінності тварин голштинської породи / І. П. Петренко [та ін.] // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб.– К., 2012. – Вип. 46. – С. 85–86.

    17. Методологія створення лінії Стіха 430 української чорно-рябої молочної породи / М. Я. Єфіменко[та ін.] // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія «Тваринництво». – 2012. – Вип. 10 (20). – С. 5–7.

   18. Подоба Б. Є. Імуногенетична оцінка специфіки порід у системі генетичного моніторингу біорізноманіття / Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова, К. В. Кухтіна // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 12. – С. 43–47.

     19. Раціональне використання високопродуктивних корів для одержання ремонтних бугаїв / М. Я. Єфіменко [та ін.] // Аграрна наука – виробництву. – 2012. – №4. – С. 29

    20. Петренко І. П. Закономірність успадкування племінної цінності тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 11. – С. 36–42.