ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ

 Лабораторію клітинної інженерії створено в березні 1993 р. Її засновником є доктор біологічних наук В. Є. Кузнєцов. 

У жовтні 2010 р. її перейменовано на лабораторію біотехнології.

З січня 2018 р. має назву лабораторія біотехнології відтворення.

 

 

sherbakЗавідувач лабораторії  

Щербак Оксана Василівна – кандидат с.-г наук, ст. н. с. 

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: (04595)30035, 0964176369, 0955693547

 

 

 

 

 

 

Співробітники лабораторії: 

Шарапа Григорій Семенович – провідний наук. співр., канд. біол. наук, ст. н. с, заслужений працівник сільського господарства України;

Демчук Степан Юхимович – провідний наук. співр., канд. с.-г. наук, ст. н. с.;

Троцький Петро Анатолійович – старший наук. співр., канд. с.-г. наук, ст. н. с.;

Стаховський Володимир Франкович –  старший  наук. співр., канд. с.-г. наук;

Шикова Наталія Володимирівна – провідний інженер-технолог;

Казнадзей Тетяна Василівна  – провідний інженер-технолог;

Арутюнян Давид Ашотович – лаборант. 

 

Напрями наукової діяльності: 

 

–  Аналіз раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин in vitro;

–  аналіз ембріопродуктивності корів-донорів і морфологічна та цитогенетична оцінка стану зародків вітчизняних порід великої рогатої худоби;

– кріоконсервування сперматозоїдів самців із наноматеріалами у системі збереження генофонду сільсько-господарських тварин;

– морфо-фізіологічні основи оцінки і прогнозування репродуктивної функції сільськогосподарських тварин та способи її підвищення;

–  біотехнологічні методи підвищення фертильності сільськогосподарських тварин.

Основні наукові розробки 

1.      Відтворення великої рогатої худоби за рахунок трансплантації сексованих ембріонів;

2.      Система збереження генетичного матеріалу високопродуктивних свиноматок;

3.      Спосіб селекції кращої сперми для підвищення виходу телят;

4.      Трансплантація ембріонів із забезпеченням високого рівня їх приживлення (70 %);

5.      Спосіб корекції функції яєчників з допомогою біологічно активних речовин та лікування ендометритів у корів; 

6.      Спосіб корекції природного захисту слизової оболонки матки у корів в разі її запалення.

 

Основні публікації 

  1.   Наукові розробки Інституту розведення і генетики тварин для впровадження: довідник / НААН, ІРГТ; наук. ред. д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН М. І. Бащенко. – К. : Аграрна наука, 2011. – С. 36.

 2.Методичні рекомендації з кріоконсервації сперматозоїдів та ооцитів сільськогосподарських тварин і формування ембріонів in vitro / С. І. Ковтун, Н. П. Галаган, О. В. Щербак, П. А. Троцький. – Чубинське, 2016. – 17 с.

  3.  Пат. 105511 України МПК А61D 10/04 (2006.01) Спосіб отримання ембріонів in vitro з використанням наноматеріалів / С. І. Ковтун, О. В. Щербак, П. А. Троцький, А. Б. Зюзюн ; заявник і патентовласник Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН. – № u201508505 ; подано 01.09.15 ; опубл. 25.03.16, Бюл. № 6.

  4.  Криоконсервация эмбрионов как метод сохранения генофонда белоголовой украинской породы крупного рогатого скота / О. В. Щербак, А. Б. Зюзюн, С. И. Ковтун // Молочное и мясное скотоводство. 2017. – № 2. – С. 21–23.

  5. Методичні рекомендації з оптимізації нанобіоматеріалом на основі високодисперсного кремнезему та рафінози середовищ для культивування in vitro гамет та ембріонів свиней / С. І. Ковтун, О. В. Щербак, А. Б. Зюзюн, П. А. Троцький. – Чубинське, 2018. – 24 с.

  6. Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин [Текст] / М. В. Гладій, М. І. Бащенко, Ю. П. Полупан [та ін.]; за ред. : М. В. Гладія і Ю. П. Полупана ; Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. – 791 с.

  7.  Методичні рекомендації із застосування генетичної та біотехнологічної оцінки біоматеріалу за тривалого його зберігання / О. В. Щербак, С. І. Ковтун, А. Б. Зюзюн, П. А. Троцький. – Чубинське, 2018. – 24 с.

  8.  Viability of sperm cells of boars at the addition of fi nely dispersive silica to cryopreservation and defrosting media / O. V. Shcherbak, S. I. Kovtun // Agricultural science and practice. – 2018; 5(3):54–59.     https://doi.org/10.15407/agrisp5.03.054 

 9. Аналіз ефективності розвитку поза організмом ембріонів свиней за використання нанобіоматеріалу / А. Б. Зюзюн, О. В. Щербак, С. І. Ковтун, А. О. Свергунов, Г. О. Свергунова // Фактори експериментальної еволюції організмів : Зб. наук. пр. // Національна академія наук України – К. : „Логос”. – 2019. – Т. 25. – С. 231–236. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1168