ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ

 

Лабораторію клітинної інженерії створено в березні 1993 р. Її засновником є доктор біол. наук В. Є. Кузнєцов.

 

У січні 2018 р. її перейменовано на лабораторію біотехнології відтворення.

 

 

 

Завідувач лабораторії

 

 

 

altЩербак Оксана Василівна – канд. с.-г. наук, с.н.с.

 

E-mail:ov19792006@yandex.ru

т. (04595)30035, 0964176369, 0955693547

 

 

 

 

Співробітники:

 

Шарапа Григорій Семенович – провідний наук. співробітник,канд. біол. наук, с.н.с, заслужений працівник сільського господарства України;

Демчук Степан Юхимович – провідний наук. співр.,канд. с.-г. наук, с.н.с.;

Троцький Петро Анатолійович – старший наук. співробітник,канд. с.-г. наук, с.н.с.;

Стаховський Володимир Франкович – наук. співр.,канд. с.-г. наук;

Зюзюн Аза Богданівна – науковий співробітник;

Плотко Тетяна Станіславівна – науковий співробітник;

Шикова Наталя Володимирівна – провідний інженер – технолог

Баленко Валерія Вікторівна – провідний інженер-технолог;

Казнадзей Роман Васильович  – провідний інженер-технолог;

Шлапак Юлія Василівна - лаборант

 

 

 

Напрями наукової діяльності:

 

-               Аналіз раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин in vitro;

 

-               аналіз ембріопродуктивності корів-донорів і морфологічна  та цитогенетична оцінка стану зародків вітчизняних порід великої рогатої худоби;

 

-               кріоконсервування епідидимальних сперматозоїдів самців із наноматеріалами у системі збереження генофонду сільсько-господарських тварин.

 

 

 

Основні наукові розробки

 

1.      Відтворення великої рогатої худоби за рахунок трансплантації сексованих ембріонів;

 

2.      Система збереження генетичного матеріалу високопродуктивних свиноматок;

 

3.      Спосіб селекції кращої сперми для підвищення виходу телят;

 

4.      Трансплантація ембріонів із забезпеченням високого рівня їх приживлення (70 %);

 

5.      Партеногенетична активація яйцеклітин свиней та корів in vitro як біологічна модель з визначення морфофункціонального стану ооцитів;

 

6.      Система оцінки репродуктивного потенціалу плідників із застосуванням цитогенетичних  методів.

 

 

 

Основні публікації

1. Програма збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин в Україні на період до 2015 року / заг. наук. ред. І.В. Гузєва, консультація та специфікація Ю.Ф. Мельника. – К.: Арістей, 2009. – 132 с.

2. Ковтун С.І. Рекомендації з кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів корів / Ковтун С.І., Троцький П.А., Порхун М.Г. – Чубинське, 2010. – 30 с.

 

3.  Перспектива використання клонування в селекції сільськогосподарських тварин / Косенюк Ю.М., О. В. Щербак // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – 2010. – Вип. 44. – С. 99–101.

 

4. Наукові розробки Інституту розведення і генетики тварин для впровадження: довідник / НААН, ІРГТ; наук. ред. д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН М.І. Бащенко. – К.: Аграрна наука, 2011. – С. 36.

 

5. Методичні рекомендації з отримання партеногенетичних ембріонів свиней та корів in vitro / Л. І. Остаповець, С. І. Ковтун. – Чубинське, 2011. – 20 с.

 

6. Використання наноматеріалів для ефективного формування ембріонів свиней in vitro / [Ковтун С.І., Щербак О.В., Зюзюн А.Б., Троцький П.А., Галицька Т.В.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. – К.: Логос, 2012. – Том.4. – С. 513-518.

 

7. Навчальний посібник: „Біотехнологія” / Юлевич О.І., Ковтун С.І., Гиль М.І. // Миколаїв, Миколаївський ДАУ, 2012. – 476 с.

 

8. Остаповець, Л. І. Цитогенетичні та біотехнологічні методи оцінки репродуктивного потенціалу кнурів / Л. І. Остаповець, Л. Ф. Стародуб // Науковий вісник Львівського національного ун-ту біотехнологій та вет. мед. ім. Гжицького. – 2012. – Т. 14, № 3 (53), ч. 3. – С. 133–138.

 

9.  Криоконсервация спермы хряков в системе методов сохранения генофонда животных / Ковтун С.І., Щербак О.В. // «Современные технологии сельськохозяйственного производства»: материалы конференции, Гродно, 17 мая, 7 июня 2013 года. – Гродно, ГГАУ, 2013. – С. 378–280.

 

10. Пат. 79068 Україна, МПК А61D 19/00. Спосіб одержання партеногенетичних ембріонів свиней in vitro / Остаповець Л. І.; заявник і патентовласник Ін-т розведення і генетики тварин НААН. – u 2012 11670 ; заявл. 09.10.12; опубл. 10.04.13, Бюл. № 7.