ВІДДІЛ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН

  olenaЗавідувач відділу:

Сидоренко Олена Василівна – кандидат с.-г. наук, ст. н. с.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Тел: (04595) 3-03-78

Співробітники відділу:

Войтенко Світлана Леонідівна – головний науковий співр., доктор с.-г. наук, професор;

Бондаренко Ольга Володимирівна – старший науковий співр., кандидат с.-г. наук, ст. н. с.;

Ільницька Тетяна Євгеніївна –  науковий співробітник;

Харченко Дмитро Володимирович – провідний інженер-технолог;

Бабуш Світлана Іванівна – провідний інженер-технолог.

Наукові дослідження

 1. ПНД 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство»)

«Сформувати автоматизовані інформаційні бази даних для оцінки племінної цінності великої рогатої худоби» (2019–2020 рр.) 

2.ПНД 37. «Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин» («Збереження генофонду порід»)

1).«Удосконалити систему збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин автохтонних порід України в умовах in situ та ex situ» (2019–2020 рр.) 

2).«Провести моніторинг генетичних ресурсів та дослідити динаміку популяційно-генетичних параметрів продуктивності великої рогатої худоби дослідних господарств мережі НААН» (2017–2019 рр.)

3).«Розробити методику та селекційну програму створення породної групи коней спортивного напряму використання та розпочати її реалізацію» (2019–2020 рр.)

  Напрямки наукової діяльності:

Ø розроблення основних методологічних підходів до оцінювання і збереження біорізноманіття порід сільськогосподарських тварин України;

Ø здійснення селекційно-генетичного моніторингу популяцій сільськогосподарських тварин в субʼєктах племінної справи у тваринництві та підконтрольних стадах;

Ø  формування інформаційних баз даних тварин для аналізу їх структури, господарськи корисних ознак, планування селекційно-племінної роботи та вирішення комплексу питань щодо їх збереження та використання;

Ø відбір генетичного матеріалу для формування та поповнення Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН.

Ø зберігання генетичного матеріалу в банку генетичних ресурсів тварин для отримання можливості точного і повного відновлення популяції, на випадок її втрати в майбутньому;

Ø вдосконалення системи племінної роботи з вітчизняними породами коней у напряму розробки селекційно-технологічних елементів системи формування племінного складу порід для вдосконалення продукції конярства в сучасних економічних умовах;

Ø розроблення методики та селекційної програми створення породної групи коней спортивного напряму використання та розпочата її реалізація.

Основні здобутки:

  Ø здійснено аналіз стану та проведено характеристику існуючого біорізноманіття основних вітчизняних, локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин України. Встановлено найбільш уразливі популяції, які перебувають на межі зникнення.

Ø оновлено базу даних порід сільськогосподарських тварин України в Європейській інформаційній системі біорізноманіття сільськогосподарських тварин (EFABIS). Проведено оцінку наявних запасів сперми та рівня інбридингу плідників локальних та зникаючих порід великої рогатої худоби.

Ø розроблено рекомендації щодо формування централізованої автоматизованої інформаційної системи у скотарстві (ЦАІС) як інформаційно-телекомунікаційної системи, склад, архітектуру та технології функціонування ЦАІС, джерела та рух інформації про тварин і суб’єктів, взаємодію ЦАІС з локальними автоматизованими системами.

Ø здійснено опис і сформовані вимоги з реєстрації облікових показників по тваринах підконтрольних стад для забезпечення автоматизації процесів племінного обліку в стадах дослідних господарств в частині внесення первинних даних до СУМС Інтесел «Орсек» відповідно до вимог ICAR та ведення довідників автоматизованої системи.

Ø розроблено методичні рекомендації щодо проведення добору племінного матеріалу з метою отримання спеціалізованих селекційних груп коней різних напрямів робочої продуктивності (спортивні коні).

Ø розроблено систему моделювання селекційних процесів у конярстві.

 

alt

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

 

 

 

 

 

 Основним завданням фунціонування банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є цілеспрямоване комплектування необхідним обсягом генетичного матеріалу (сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин тощо) визначених генофондових об’єктів та забезпечення його надійного довгострокового збереження.

 Принципи функціонування Банку генетичних ресурсів тварин

       Ø  Закладання генетичного матеріалу усіх видів сільськогосподарських тварин у вигляді статевих та соматичних клітин, ембріонів;

Ø  комплектування і використання генетичного матеріалу здійснюється за селекційно-генетичними програмами по видах і породах тварин;

Ø  генетичний матеріал Банку використовується безкоштовно відповідно до програм за рішенням вченої ради ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, в якому зазначаються підстави для виділення необхідної кількості генетичного матеріалу.

 Основні публікації

   1. Програма збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017–2025 роки / М. В. Гладій, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський [та ін.]. – Суми, 2018. – 84 с.

2. Вишневський Л. В. Моніторинг продуктивності великої рогатої худоби молочних порід в племінних стадах дослідних  господарств мережі НААН та рекомендації щодо її покращення / Л. В. Вишневський, С. Л. Войтенко, О. В. Сидоренко. – Полтава, 2018. – 24 с.

3. Концепція створення автоматизованої інформаційної системи з моніторингу селекційних процесів у скотарстві (АІС «Реєстр племінних тварин») / М. В. Гладій, Л. В. Вишневський, А. М. Туряниця [та ін.]; за заг. ред. Л. В. Вишневського. – Чубинське, 2017. – 30 с.

4.Проблема збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин / Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський, Н. Л. Рєзнкова, Ю. М. Резнікова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2017. – Вип. 54. – С. 200–208.

5.Войтенко С. Л. Основні вимоги до формування генофондного стаду у свинарстві в контексті діяльності генофондного господарства / С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневський // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2017. – Вип. 53.– С. 28–35

6. Патент 117329. Спосіб оцінювання генетичної ситуації в генофондових стадах локальних порід свиней за використання поліморфних систем груп крові // С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневський ; заявник і власник Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.  u 201613410; заявл. 27.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

7.  Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН у системі збереження біорізноманіття тваринництва України / Л. В. Вишневський, М. Г. Порхун, О. В. Сидоренко, П. П. Джус // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2017. – Вип. 53. – С. 21–28.

8. Рєзникова Н. Л. Навіщо нам аборигенні породи? / Н. Л. Рєзникова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. 2017. – Вип. 53. – С. 50–61.

9.  Біологічне різноманіття сільськогосподарських тварин як об’єкт і предмет збереження генетичних ресурсів тваринництва України / Б. Є. Подоба, П. П. Джус, О. В. Сидоренко [та ін.]. // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 58 – 64.

10. Войтенко С. Л. Ризики втрати місцевих вітчизняних порід свиней та великої рогатої худоби / С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневський // Науковий вісник НУБіП України. – 2014. – № 202. – С. 186–191. 

11. Гузєв І. В. Деякі актуальні питання збереження генофонду тварин у сучасному контексті / І. В. Гузєв, Б. Є. Подоба, Н. Л. Рєзнікова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2012. – Вип. 46. – С. 69–73.

12. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2007. – 120 с.

13. Ільницька Т. Є. Оцінка жеребців-плідників спортивних порід на основі лінійного опису їх нащадків / О. В. Бондаренко, Т. Є. Ільницька // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2019. – Вип. 57. – С. 51–59.

14. Ільницька Т. Є. Оцінка спортивної роботоздатності коней різних порід, які брали участь у змаганнях з подолання перешкод / Т. Є. Ільницька // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2018. – Вип. 56. – С. 17–24.

15. Ільницька Т. Є. Оцінка роботоздатності коней, які брали участь у змаганнях з триборства / Т. Є. Ільницька // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2016. – Вип. 51. – С.60–68.

16. Бондаренко О.В. Сучасний стан української верхової породи коней та шляхи її збереження // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. збірник. – 2015. – Вип. 49. – С. 224–231.

17. Деякі аспекти збереження генофонду вітчизняних порід коней України / М. В. Гладій, О. В. Бондаренко, Л. В. Вишневський, Т. Є. Ільницька // Науково-технічний бюлетень. – 2014. – № 111. – С. 69–77.

18. Аналіз породного складу коней спортивного напряму використання / О. В. Бондаренко, Т. Є. Ільницька // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. – 2014. – Вип. 2(2). – С. 26–29.