ВІДДІЛ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН

 

 

altНачальник відділу – Вишневський Леонід Васильович, канд. с.-г. наук, с.н.с.;

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

т. (04595) 30378, 0974221324

 

 

 

Співробітники:

 

 

 

Войтенко Світлана Леонідівна - головний науковий співробітник;

Бондаренко Ольга Володимирівна - науковий співробітник;

Сидоренко Олена Василівна - старший науковий співробітник;

Рєзникова Наталія Леонтіївнастарший науковий співробітник;

Рубан Алла Валентинівна - провідний зоотехнік;

Харченко Дмитро Володимирович - провідний інженер-технолог;

Бабуш Світлана Іванівна - провідний інженер-технолог

 

Наукові дослідження

 

«Розробити методологію надійного захисту біорізноманіття в тваринництві України та систему реєстрації, експертизи, збереження і підтримання різноманітності генофонду м’ясного скотарства»

(2011–2015 рр.)

 

Напрямки наукової діяльності:

 

* Здійснення селекційно-генетичного моніторингу популяцій сільськогосподарських тварин в стадах;

* формування інформаційних баз даних тварин локальних та зникаючих порід;

* визначення пріоритетних напрямків щодо збереження біорізноманіття та контролю ступенів ризику локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин;

* відбір генетичного матеріалу для формування та поповнення Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ.

Основні здобутки

 

* Здійснено оцінку біорізноманіття у тваринництві України та визначено перелік найбільш уразливих щодо збереження, згідно з критеріями ФАО, порід різних видів сільськогосподарських тварин;

* оновлено базу даних порід великої рогатої худоби і свиней України в Європейській інформаційній системі біорізноманіття сільськогосподарських тварин (EFABIS). За міжнародними критеріями внесено інформацію про 27 порід великої рогатої худоби та 11 порід свиней України;

* визначено особливості генофонду порід різних видів сільськогосподарських тварин.


altПостановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

 

Основне завдання

Цілеспрямоване комплектування необхідним обсягом генетичного матеріалу визначених генофондових об’єктів та забезпечення надійного довгострокового збереження сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин тощо.

 

Принципи функціонування Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ

 

* Закладання генетичного матеріалу усіх видів сільськогосподарських тварин у вигляді статевих клітин, ембріонів, соматичних (зародкових) клітин, тканин;

* комплектування і використання генетичного матеріалу здійснюється за селекційно-генетичними програмами по видах і породах тварин;

* виконавці програм забезпечують документацію на генетичний матеріал та його презентацію;

* генетичний матеріал Банку використовується безкоштовно відповідно до програм за рішенням вченої ради ІРГТ, в якому зазначаються підстави для виділення необхідної кількості генетичного матеріалу.

 

Основні публікації.

 

1. Науково-технічна програма «Збереження генофонду сільськогосподарських тварин» / В. Буркат, М. Єфіменко, Б. Подоба [та ін.] // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 6–9.

2. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин : до 75-річ. створ. УААН / УААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2007. – 120 с.

3. Програма збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин в України на період до 2015 року / М-во аграр. політики України, Держ. наук.-вироб. концерн «Селекція», Ін-т розведення і генетики тварин ; УААН ; кол. авт. : Ю. Ф. Мельник, Д. М. Микитюк, О. В. Білоус [та ін.] ; заг. наук. ред. І. В. Гузєва. – К. : Арістей, 2009. – 132 с.

4. Банк генетичних ресурсів тварин як джерело цінних адаптивних комплексів / В. П. Буркат, К. В. Копилов, І. В. Гузєв [та ін.] // Аграрна наука – виробництву. – 2012. – № 4. – С. 24.

5. Гузєв І. В. Деякі актуальні питання збереження генофонду тварин у сучасному контексті / І. В. Гузєв, Б. Є. Подоба, Н. Л. Рєзнікова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К., 2012. – Вип. 46. – С. 69–73.

6. Войтенко С. Л. Методологічні підходи до збереження та раціонального використання свиней локальних порід / С. Л. Войтенко, М. Б. Пісковий, С. М. Петренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Вип. 10 (15). – 2008. – С. 45–49.

7. Вишневський Л. В. Теоретичні і практичні підходи до збереження вітчизняних локальних порід тварин / Л. В. Вишневсьткий // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014.– Вип. 2/2 (25). – С. 38–40.

8. Пат. № 34698 Застосування методу ISSR-типування для оптимізації селекційного процесу у малочисельних породах свиней як засобу індивідуального підбору для підвищення продуктивності та збереження генетичної різноманітності тварин зникаючих популяцій / С. Л. Войтенко, О. І. Метлицька, Л. В. Вишневський, М. Б. Пісковий ; заявник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН. – № u200715045. – заявл. 29.12.2007. – опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

9. Пат. № 46205 Спосіб використання свиней миргородської породи при гібридизації / С. Л. Войтенко, Р. В. Микитюк, Т.С. Янко [та ін.] ; заявник Інститут розведення і генетики тварин УААН. – № u200906703. – заявл. 26.06.2009. – опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.