До 95-річчя В. Ю. Недави та Дня науки в Україні

 nedava12.04.2020 Цього року першому директорові Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктору сільськогосподарських наук, професору Володимиру Юхимовичу Недаві виповнилося б 95 років. 

Коло наукових інтересів Володимира Юхимовича охоплювало дослідження проблеми поліпшення продуктивних і племінних якостей симентальської худоби методами селекції за чистопорідного розведення і схрещування, він здійснював наукове керівництво великомасштабними дослідженнями з питань виведення нових для України спеціалізованих м’ясних і молочних порід великої рогатої худоби. Науковий і практичний інтерес представляють дослідження В. Ю. Недави з питань використання явища гетерозису у скотарстві, застосування наноматеріалів у біотехнологічних дослідженнях. 

У 1975 році В. Ю. Недаву призначають директором новоствореного Українського науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби (наразі – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН), який він очолював понад 10 років (1975–1986). Під його керівництвом було здійснено будівництво у с. Чубинське Бориспільського району Київської області лабораторного корпусу інституту та його оснащення необхідним обладнанням. 

В. Ю. Недава – співавтор 3-х порід великої рогатої худоби: бурої карпатської (1972), української м’ясної (1993) та української чорно-рябої молочної (1995). Учений є автором більше 200 наукових праць, він брав активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців-зооінженерів. Під його науковим керівництвом виконали і захистили кандидатські дисертації 12 науковців. 

Останніми роками наукові дослідження Інституту зосереджені на застосуванні сучасних методів геномної селекції у тваринництві, біотехнологій прискореного відтворення тварин з високою племінною цінністю та збереження біологічного різноманіття у тваринництві України; послідовно відстоюється необхідність запровадження і розроблено проект та дорожню карту сучасної вітчизняної організаційно-функціональної системи селекції у тваринництві України для забезпечення вітчизняного тваринництва власними породними ресурсами.  

Інститут активно працює над впровадження стратегії порідного удосконалення стад молочної худоби на замовлення бізнес-структур, запроваджує системний підхід до поєднання науково-експериментальної і виробничої діяльності за принципом «Інститут і його мережа дослідних господарств – єдиний науково-виробничий комплекс»! 

Свідченням міжнародного визнання діяльності Інституту є його членство  у Європейському регіональному центрі генетичних ресурсів тварин при FAO та у Європейській асоціації ембріотрансплантації (https://www.aete.eu/publications/statistics/). 

Про вагоме значення Інституту як головної наукової селекційної установи в галузі тваринництва України свідчить віднесення його до категорії стратегічних об’єктів державної власності (постанова КМУ від 04.03.2015 р. № 83), а Банк генетичних ресурсів тварин Інституту визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання України (розпорядження КМУ від 19.08.2002 р. 472-р)! 

Інститутом  розведення  і  генетики  тварин  імені  М.В.Зубця НААН  цьогоріч 19 і 20 травня заплановано  проведення  двох  конференцій,  присвячених вшануванню  пам’яті  Володимира  Юхимовича  (деталі  за  посиланням: http://iabg.org.ua/images/M_images/programa2020.pdf, http://iabg.org.ua/images/M_images/conferen.20.05.2020.pdf)