НАУКОВІ ШКОЛИ ІНСТИТУТУ

 

          НАУКОВІ ШКОЛИ ІНСТИТУТУ

Прогресивний розвиток науки неможливий без створення наукових шкіл, де на принципах творчої співдружності вчених та спадкоємства поколінь знаходять ствердження кращі наукові традиції та підходи.

При Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН організовані і отримали розвиток 4 наукові школи.

СЕЛЕКЦІЯ М’ЯСНИХ ПОРІД

hist3

Наукову школу засновано доктором с.-г. наук, професором, академіком НААН Михайлом Васильовичем Зубцем (1938–2014).

Основні напрями діяльності школи:

w обґрунтування теоретичних, методологічних і практичних аспектів процесу породотворення в молочному та м’ясному скотарстві;

w розробка та реалізація методик виведення спеціалізованих порід великої рогатої худоби молочного та м’ясного напрямів продуктивності (української, волинської, поліської та південної м’ясних; української червоно- та чорно-рябої молочних);

w організація комплексу досліджень з проблем генетики, селекції і біотехнології у тваринництві;

w обґрунтування сучасної методології оцінки генотипу та прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин;

w опрацювання ефективних методів та форм збереження генофонду сільськогосподарських тварин.

В активі наукової школи 11 докторів наук та 18 кандидатів, зокрема І. П. Петренко, В. П. Бородай, С. С. Спека, З. Є. Щербатий, І. В. Гузєв, Ю. П. Полупан, К. В. Копилов, С. Б. Васильківський, В. М. Вишневський та ін.

Представниками наукової школи опубліковано понад 1500 наукових праць і монографій, отримано більше 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ У ТВАРИННИЦТВІ

durektor

Наукову школу засновано у 1980 р. доктором с.-г. наук, професором, академіком УААН Валерієм Петровичем Буркатом (1939–2009).

Основні напрями діяльності школи:

w обґрунтування сучасних аспектів теорії породотворення в скотарстві;

w розробка та реалізація програм виведення української червоно- і чорно-рябої, червоної та бурої молочних порід; української, волинської, поліської і південної м’ясних порід;

w вдосконалення системи організації і планування племінної роботи;

w запровадження генетичних методів у селекційній практиці скотарства;

w опрацювання ефективних методів та форм збереження генофонду порід;

w методичні розробки комплексної системи інтенсивної селекції бугаїв-плідників, спрямованої на постійне підвищення рівня їх племінної цінності за селекційними ознаками продуктивності;

w фундація нової комплексної науки – біотехнологічної селекції;

w дослідження історичних аспектів розвитку аграрної науки.

Науковою школою підготовлено 13 докторів і 18 кандидатів наук. Серед його учнів відомі вчені, зокрема академіки НААН М. І. Бащенко, В. І. Ладика, Ю. Ф. Мельник, С. І. Ковтун, члени-кореспонденти НААН С. Ю. Рубан, Ю. П. Полупан, доктори сільськогосподарських наук О. Ф. Хаврук, В. І. Антоненко, С. Л. Войтенко, А. М. Дубін, В. Т. Сметанін, В. В. Дзіцюк, К. В. Копилов та ін.

У науковому доробку наукової школи – більше 1800 наукових праць.

СЕЛЕКЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

sirac

Школу засновано в 1986 р. доктором с.-г. наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України Йосипом Зеноновичем Сірацьким (1936–2013).

                       Основні напрями діяльності школи:

w  розробка фізіолого-генетичних методів формування відтворювальної функції худоби та способів прогнозування спермопродуктивності бугаїв;

w  обґрунтування комплексної оцінки біологічного, генетичного та селекційного стану плідників, їх раціонального використання;

w  аналіз зв’язку між рівнем гомо- та гетерозиготності за поліморфними системами білків і ферментів та показниками спермопродукції і відтворювальної здатності;

w  визначення впливу зовнішнього і внутрішнього опромінення на репродуктивну систему норок;

w  становлення новітніх підходів до теорії спадковості, конституції тварин;

w  удосконалення методів оцінки інбридингу та адаптації тварин;

w  запровадження автоматизованої системи використання племінних бугаїв;

w  розробка еколого-генетичних методів у селекції;

w  опрацювання методик виведення української чорно-рябої та бурої молочних порід;

w  вивчення онтогенезу формування м’ясної продуктивності.

Підготовлено 6 докторів і 38 кандидатів наук; опубліковано 3789 статей, 108 книг і монографій, 16 підручників і посібників, 26 планів племінної роботи, 133 рекомендації і брошури.

 

СЕЛЕКЦІЯ МОЛОЧНИХ ПОРІД

efimencoШкола заснована у 1991 р. доктором с.-г. наук, професором, членом-кореспондентом НААН Михайлом Яковичем Єфіменком.

Основні напрями діяльності школи:

w обґрунтування та реалізація концепції удосконалення існуючих та виведення нових порід великої рогатої худоби;

w розроблення і реалізація програм селекції молочної худоби на державному і регіональному рівнях;

w планування та організація племінної справи у скотарстві;

w розробка методів створення української чорно-рябої молочної породи та її внутрішньопородної структури за використання кращого світового генофонду;

w обґрунтування ефективних методів оцінки плідників;

w запровадження генетичних методів у селекції молочної худоби.

Школою підготовлено 2 доктори та 11 кандидатів сільськогосподарських наук. У науковому доробку школи: 18 свідоцтв і патентів на винаходи, понад 500 опублікованих наукових праць і монографій