29 квітня 2021 року відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 30.04.2021.229 квітня 2021 року  в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – перспективи подальшого розвитку» за участі гаранта ОНП Полупана Ю. П., науково-педагогічних працівників, аспірантів. Розглянуто проблеми якості внутрішнього забезпечення освіти, академічної доброчесності, академічної мобільності, публікацій у міжнародному науковому середовищі, залучення іноземних фахівців до проведення аудиторних занять, видання підручників та посібників науковцями Інституту, участі аспірантів у госпдоговорних тематиках тощо. Визначені основні вектори перспективи розвитку ОНП.