До Дня науки в Україні. Захищено п’ять дисертацій на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01

12.05.2021 12, 13 та 14 травня 2021 року на черговому засіданні нашої Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Облапа Руслана Олександровича на тему «Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Димань Тетяна Миколаївна;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Ільницької Тетяни Євгеніївни на тему «Обґрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, старший наук. співробітник Бондаренко Ольга Володимирівна;

13.05.2021

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Шельова Андрія Володимировича на тему «Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Копилов Кирило  В’ячеславович; 

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Маковської Наталії Миколаївни на тему «Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, старший наук. співробітник Бірюкова Ольга Дмитрівна;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Климковецького Антона Анатолійовича на тему «Зв’язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН Полупан Юрій Павлович.

14.05.2021

Як і в попередній раз, зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертацій відбулися у змішаному форматі (очно-дистанційному) із використанням режиму онлайн-конференції на платформі Zoom.

За результатами успішного захисту рішення про присудження наукових ступенів прийняті одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Спеціалізована вчена рада Д 27.355.01 при Інституті вже 28 рік проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 03.00.15 – генетика (єдина в Україні). Наразі за час існування ради було захищено 216 дисертацій (57 докторських та 159 кандидатських).