17.11.2021

9 та 11 листопада  2021 року  в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН онлайн, в режимі відеоконференцій, відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання програми наукових досліджень НААН на 2021-2025 роки № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві») (керівник – Михайло Гладій). 

На засіданні  було заслухано наукову доповідь провідного наукового співробітника лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва НААН, доктора сільськогосподарських наук Р. О. Кулібаби «А2-молоко – наукове обґрунтування та перспективи використання в контексті сучасних тенденцій». Зі звітною інформацією про результати проведених досліджень з ПНД 31 за 2021 рік виступили керівники та відповідальні виконавці завдань з 17 наукових установ та дослідних станцій НААН. Проведено обговорення представлених звітів з виступами рецензентів та керівників підпрограм Валентини Дзіцюк, Світлани Ковтун та Юрія Полупана. Робота координаційної ради пройшла в конструктивній обстановці, зацікавленості науковців результатами досліджень з різними видами тварин. На засіданні затверджено план роботи координаційно-методичної ради на перше півріччя 2022 року.